Sander Kallasmaa valiti Raamatupidamise Toimkonna liikmeks

3.oktoobril kinnitas Vabariigi Valitus uue Raamatupidamise Toimkonna liikmed.
Toimkonna kosseisu kuuluvad:

1) Ago Vilu;

2) Anne Nuut;

3) Sander Kallasmaa;

4) Helene Trušina;

5) Juta Maar;

6) Tiina Mõis;

7) Toomas Haldma.

Toimkond koguneb esimest korda 08.oktoobril.