Äriühingute maksustamine

Maksude korrektne ja optimaalne maksmine on äriühingu edu seisukohast võtmeküsimus.

Tehingute planeerimisel tasub mitu käiku ette mõelda ning vaadata, millised võivad olla kavandatava tehingu maksutagajärjed. Näiteks rahvusvahelised tehingud on üks valdkond, kus eksimused on küllalt sagedased. Kogemused näitavad, et tehingute maksuaspekti arvestamata jätmine toob lubamatult sageli hiljem kaasa ootamatu maksukohustuse, mida tehingu korrektse vormistamise korral oleks võinud ära hoida.

Oluliste summadega tehingute puhul soovitame alati maksukonsultandi käest igaks juhuks üle küsida, kas ta ei näe mingeid võimalikke maksuriske.