Mitterahaline sissemakse

Sander Kallasmaa

Partner
sander.kallasmaa@bakertilly.ee

Äriühingu omakapitali suurendamisel mitterahalise sissemaksega on üldjuhul nõutav, et audiitor vaatab selle üle. Tavapärasele sissemakse dokumentide vastavuse kontrollile nõustame kliente, kuidas sissemakse vormistada. Vormistusest võib sõltuda nõutava kohustusliku reservkapitali suurus, omakapitali vähendamise lihtsus jne.

Mitterahalise sissemakse hindamiseks on meil vaja üldjuhul järgnevaid dokumente:

  • äriühingu põhikiri;
  • vara koosseisu, olemasolu ja omandiõigust tõendavad dokumendid;
  • juhatuse või eksperdi poolt tehtud mitterahalise sissemakse hindamise akt;
  • mitterahalise sissemaksega kaasnevad muud dokumendid (omanike otsus, vara üleandmise leping jne).

Peale dokumentide saamist vaatame need üle, teeme vajaliku töö veendumaks mitterahalise sissemakse vastavuses dokumentides kajastatule ja esitame teile oma arvamuse äriregistrile esitamiseks.

Mitterahalist sissemakset saab teha mistahes rahas hinnatava vara või varalise õigusega. Kui soovite pidada nõu, kuidas mitterahalist sissemakset teha, võtke meiega ühendust.

Vajadusel aitame asjaajamisel notariga ja äriregistriga. Teil tuleb vaid oma sooviga meie juurde tulla ja me aitame teil asjad korda ajada.