Audiitorteenused

Kontaktid

Sander Kallasmaa

Partner
sander.kallasmaa@bakertilly.ee
Tel: +372 518 9290

» Tallinna kontor

Enre Oru

Partner
enre.oru@bakertilly.ee
Tel: +372 502 1607

» Tartu kontor

Toomas Prükk

Partner
toomas.prukk@bakertilly.ee
Tel: +372 513 1716

» Tallinna kontor

Taivo Epner

Partner
taivo.epner@bakertilly.ee
Tel: +372 504 3173

» Tallinna kontor

 

Aruande audit

Auditi puhul on audiitori ülesandeks kinnitada kas ettevõtte juhatuse koostatud aruanne on õige. Samas on nii audiitori kui ettevõtte juhatuse eesmärgiks olukord, et aruandes ei ole olulisi vigu. Kasutame auditis lähenemist, mis võimaldab avastada võimalikud vead juba enne aruandeperioodi lõppu.
Loe lisa »

Aruande ülevaatus

Ülevaatus on auditi lahjem verisoon. Eesmärgiks pole mitte anda täielikku kindlust, et aruanne on õige, vaid kinnitada, et aruande ülevaatamisel ei leitud olulisi puudusi. Ülevaatusega saadav kindlus on väiksem kui auditi puhul, mistõttu võtab selle tegemine vähem aega ja seeläbi ka maksab vähem.
Loe lisa »

Arvamus mitterahalise sissemakse kohta

Äriühingu omakapitali suurendamisel mitterahalise sissemaksega on üldjuhul nõutav, et audiitor vaatab selle üle. Lisaks tavapärasele sissemakse dokumentide vastavuse kontrollile nõustame kliente, kuidas sissemakse vormistada. Vormistusest võib sõltuda nõutava kohustusliku reservkapitali suurus, omakapitali vähendamise lihtsus jne.
Loe lisa »

Erikontroll

Ettevõtete ülevõtmisel või osaluse ostmisel soovitakse saada rohkem infot ettevõtte kohta, kui seda on kirjas ametlikus aastaaruandes. Pettuseriskide või vaidluste puhul on samuti vajalik sõltumatu eksperdi arvamus. Selleks sõltumatuks eksperdiks on sageli audiitor, kes vaatab üle olulised valdkonnad.
Loe lisa »

Nõustamine

Me pakume nõustamist nii audititeenuste raames kui ka eraldi. Näiteks saab eraldi kokku leppida sisekontrollisüsteemi ülevaatamise, maksuriskide auditi tegemise jne. Pikemalt nimetatud teenuste kohta saad lugeda alajaotuses “Nõustamine” või “Maksunõustamine”.