Tõnis Jakob

Tõnis Jakob

Juhtiv maksunõustaja
tonis.jakob@bakertilly.ee
Tel: +372 501 1120

» Tallinna kontor

Kogemus


Tõnis on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna 1974. aastal kiitusega ning on töötanud Võru Rajooni TK Rahandusosakonna juhatajana (1975 – 1982), Rahandusministeeriumi Riigitulude Valitsuse juhatajana (1982 – 1990), Maksuameti peadirektori asetäitjana (1990 – 1994), Ernst & Young juhtiva maksukonsultandina ja audiitorina (1994 – 2010) ning KPMG-s juhtiva maksukonsultandina (2010 – 2011) enne Baker Tilly Baltics meeskonnaga ühinemist.

Tõnis Jakob on osalenud lektorina paljudel raamatupidamise ja maksustamise teemalistel avalikel koolitustel ja seminaridel ning on olnud ülikoolides maksustamise õppejõuks. Ta on vannutatud audiitor alates 1994. aastast ning olnud aastatel 1994-2008 Audiitorkogu juhatuse liige.

Tõnisel on laialdane kogemus nii Eesti siseses kui rahvusvahelises maksunõustamises ja maksude planeerimisel erinevate tehingute osas. Tal on pikaajaline kogemus maksuarvestuse nõustamisel, maksuauditis ning äriühingute ühinemise, likvideerimise, ümberkujundamise ja äritegevuse müügi valdkonnas ning on osalenud erinevate suurfirmade maksu- ja finants- „due diligence“ projektides. Samuti on teinud koostööd Rahandusministeeriumiga maksuseadusandluse väljatöötamisel.