Sander Kallasmaa

Sander Kallasmaa

Partner
sander.kallasmaa@bakertilly.ee
Tel: +372 518 9290

» Tallinna kontor

Kogemus


Vandeaudiitor ja Audiitorkogu liige alates 1998. aastast. Olen tegelenud auditeerimisega alates 1995. aastast, alguses Eesti kapitalil põhinevas audiitorbüroos ning aastatel 1999-2008 rahvusvahelises audiitorfirmas Deloitte, täites juhtivaudiitori ja auditi osakonna juhi kohuseid. 2008. aastal kaasasutasin Baker Tilly Baltics OÜ, kus töötan vandeaudiitori ja auditipartnerina.

Aastatel 2004-2007 osalesin Raamatupidamise Toimkonna poolt organiseeritud konkursi Finantsaruandluse Lipulaev žürii töös ning olen alates 2013. aastast Raamatupidamise Toimkonna liige ja 2016. aastast selle esimees. Samuti olen osalenud aktiivselt audiitortegevuse arendamisel – aastast 2007 Audiitorkogu metodoloogiakomisjoni liige, 2010-2013 Audiitorkogu juhatuse liige, aastail 2010-2016 eksamikomisjoni liige ning osalenud mitmetes kvaliteedikontrolli rühmades. Olen olnud lektor erinevatel auditeerimist või raamatupidamist puudutavatel koolitustel.

Mind huvitavad valdkonnad


Pean tähtsaks audiitori kui nõuandja rolli, mistõttu pööran tähelepanu nii oma klientide tundmaõppimisele, avatud ja otsekohesele suhtlemisele kui enda täiendamisele.

Valdkonnad, mis mulle huvi pakuvad, hõlmavad muuhulgas rahvusvahelisi finantsaruandluse ja auditeerimise standardeid, mitmes riigis tegutsevaid kontserne, finantsjuhtimisega seonduvaid teemasid, audiitorluse taseme arendamist Eestis.

Varia


Terves kehas terve vaim! Keha tervena hoidmiseks hindan sporti, eriti jalgrattasõitu ja muid värskes õhus liigutamise vorme. Vaimu teritamiseks sobivad muusika ja teater.