Baker Tilly International

Võrgustikust


Baker Tilly Baltics on rahvusvahelise võrgustiku Baker Tilly International sõltumatu liige.

Baker Tilly International on võrgustik, mis koosneb sõltumatutest arvestus- ja äriteenuseid pakkuvatest ettevõtetest, kelle kõigi eesmärgiks on pakkuda parimat teenust oma klientidele nii oma riigis kui ka üle maailma, kus iganes klient vajab abi.

Baker Tilly tegutseb 145 riigis, olles 3,6 miljardi USD kogukäibega (2018) maailma kümne suurima audiitor- ja ärinõustamisettevõtete võrgustiku hulgas. Baker Tilly võrgustikku kuuluvad audiitorbürood auditeerivad hulgaliselt börsiettevõtteid üle maailma. Baker Tilly võrgustiku ettevõtted on tunnustatud partneriks nii Maailmapanga kui Euroopa Ühenduse projektide auditeerimisel.

Baker Tilly võrgustik on saanud alguse Inglismaalt ja ajalugu ulatub aastasse 1870, kui loodi ettevõte Walter Howard. Ettevõte on sellest ajast kasvanud ja ühinenud mitme audiitorbürooga. Baker Tilly kaubamärgina võeti kasutusele aastal 1988 kui ühinesid audiitorbürood Baker Rooke ja Howard Tilly.

Kuidas võrgustik töötab?


Baker Tilly Baltics OÜ on Baker Tilly Internationali sõltumatu liige. Baker Tilly International Limited on Inglismaal registreeritud äriühing, mis ei osuta klientidele kutseteenust. Iga liikmesfirma on eraldiseisev ja sõltumatu juriidiline üksus, seega Baker Tilly Baltics OÜ ei ole Baker Tilly Internationali esindaja ning ei oma õigust Baker Tilly Internationali nimel tegutseda. Baker Tilly International, Baker Tilly Baltics OÜ ja Baker Tilly Internationali liikmesfirmad ei vastuta mingil moel üksteise tegevuse ega tegevusetuse eest. Baker Tilly nimi ja sellega seotud logo on kasutusel Baker Tilly International Limited litsentsi alusel.

Iga võrgustiku ettevõte saab pakkuda oma klientidele üle maailma kohalikku tuge läbi teiste riikide Baker Tilly büroode. Töö tegemisel lähtutakse põhimõttest, et eri riikide audiitorite või nõustajate töö koordineerimine jääb Baker Tilly, mitte kliendi vaevaks.

Võrgustikul on mitmeid rahvusvahelisi komiteesid ja töörühmi. Samuti pakutakse võrgustiku ettevõtete töötajatele rahvusvahelisi koolitusprogramme. Võrgustiku ettevõtted teevad omavahel tihedat koostööd.

Koostöö Balti riikide vahel


Omame tihedaid kontakte Baker Tilly võrgustiku Läti ja Leedu ettevõtetega. Balti regiooni 4 kontoris töötab kokku 45 töötajat.