Teenused

Sander Kallasmaa

Partner
sander.kallasmaa@bakertilly.ee

Audiitorteenused

Auditi puhul on audiitori ülesandeks kinnitada kas ettevõtte juhatuse koostatud aruanne on õige. Samas on nii audiitori kui ettevõtte juhatuse eesmärgiks olukord, et aruandes ei ole olulisi vigu. Kasutame auditis lähenemist, mis võimaldab avastada võimalikud vead juba enne aruandeperioodi lõppu.
Loe lisa »

Maksunõustamine

Riik muutub maksude kogumisel iga aastaga tõhusamaks. Maksuseadused muutuvad samas järjest keerulisemaks. Seetõttu on järjest rohkematel juhtudel vaja maksunõustaja abi, nii tehingute kavandamisel kui teadmatusest tekkivate probleemide lahendamisel.
Loe lisa »

Nõustamine

Oleme valinud suuna, et oleme pigem konsultandid kui kuivalt reeglitele ja normidele vastavust võrdlevad audiitorid või maksunõustajad. Üritame pakkuda oma teadmistega tuge paremate otsuste vastuvõtmiseks. Läheneme lahenduste otsimisele loovalt ja paindlikult.
Loe lisa »

Tugiteenused

Katsume toetada ettevõtjat tema tegevuses kogu tegevustsükli jooksul. Pakume teenuseid alates ettevõtte asutamisest (sh. aadressi ja postkastiteenust), vajalike dokumentide ettevalmistamist (nt töölepingud jms) ning tuge igapäevases asjaajamises jne.
Loe lisa »

Raamatupidamisteenused

Korras raamatupidamine on väärtus, mille poole tasub püüelda. Segadused raamatupidamises viivad varem või hiljem valede juhtimisotsusteni või võimalike maksuriskideni. Aitame korraldada teie ettevõtte raamatupidamis- ning personali- ja palgaarvestust.
Loe lisa »