Erikontroll

Ettevõtete ülevõtmisel või osaluse ostmisel soovitakse saada rohkem infot ettevõtte kohta, kui seda on kirjas avalikus majandusaasta aruandes. Pettuseriskide või vaidluste puhul on samuti vajalik sõltumatu eksperdi arvamus. Selleks sõltumatuks eksperdiks on sageli audiitor, kes aitab olulised valdkonnad üle vaadata.

Oleme teinud mitmeid erikontrolle. Seda nii enne ettevõtete ostmist kui ka pettuste asjaolude selgitamisel. Pettuse asjaolude selgitamine ei pruugi võtta väga palju aega, kuid asjale lahenduse leidmine kohtu kaudu on pikk ja aeganõudev protsess. Kui viimast õnnestub kuidagi vältida, siis soovitame seda teha, kuna keerulisemate pettuste kohtus tõestamine on küllaltki vaevarikas.