Aruande audit

Auditi puhul on audiitori ülesandeks kinnitada, kas ettevõtte juhatuse poolt koostatud raamatupidamise aastaaruanne on õige. Samas on nii audiitori kui ettevõtte juhatuse eesmärgiks olukord, et aruandes ei oleks olulisi vigu. Kasutame auditis lähenemist, mis võimaldab avastada võimalikud vead juba enne aruandeperioodi lõppu.

Kasutame paljude klientide puhul aastasisest auditit. Vaheauditi eesmärgiks on läbi rääkida ettevõtte juhtkonnaga, mis on kriitilised valdkonnad aruande koostamise seisukohalt ning mis vajavad erilist juhtkonna tähelepanu. Lisaks katsume 9 või 10 kuu ülevaatamisel avastada võimalikud olulisemad vead, et jõuaks vajalikud parandused teha enne majandusaasta lõppu.

Lisaks lepime vaheauditi käigus kokku, millised on vajalikud inventuurid ning nende ajastuse. Oleme nagu ettevõtte juhtkondki huvitatud kindlusest, et ettevõtte olulised aruande kirjed saaksid inventeeritud ja oleksid õiged.

Kui selline lähenemine teile sobib, siis võtke aruande auditi teemal meiega ühendust. Soovime pakkuda teile parimat teenust.

Head audiitorit võib võrrelda hea advokaadiga, kes aitab klientidel keerukates olukordades lahendusi leida. Arvame, et audiitor peab lisaks finantsreeglite tundmisele olema ka hea nõuandja.