Baker Tilly Baltics juhtiva maksunõustajana asub tööle Tõnis Jakob

Novembris 2012 liitus Baker Tilly Baltics meeskonnaga Tõnis Jakob. Tõnis Jakob on varem töötanud juhtiva maksukonsultandina KPMGs ja Ernst & Youngis.

Lisaks on Tõnis Jakob osalenud lektorina paljudel raamatupidamise ja maksustamise teemalistel koolitustel ning olnud ülikoolides maksustamise õppejõuks. Aastast 1994 on Tõnis Jakob vannutatud audiitor. Tõnis Jakob hakkab olema meie klientide nõustajaks maksu- ja juriidilistes küsimustes.

Baker Tilly Baltics senine maksupartner Kalle Kägi lahkus ettevõttest ja omanikeringist, sest tema uueks fookuseks on rahvusvahelise idufirma käimatõmbamine ja arendus (www.marinexplore.com). Soovime Kallele edu tema uutes tegemistes ja täname teda panuse eest Baker Tilly Baltics arengusse.

Baker Tilly Baltics partner Kaido Vetevoog valiti Audiitorkogu presidendiks

4. novembril 2011 toimus Audiitorkogu üldkoosolek, kus muuhulgas valiti Audiitorkogule uus president.

Kahe kandidaadi osalusega valimistel kogus enim hääli ja sai presidendiks Baker Tilly Baltics partner Kaido Vetevoog.

Audiitorkogu president esindab Audiitorkogu kõigis õigustoimingutes ning korraldab Audiitorkogu juhatuse tööd.

Presidendi volitused kehtivad järgmised kolm aastat.

Jõudu ja jaksu Kaidole vastutusrikkas ametis!

Baker Tilly Baltics partner Sander Kallasmaa valiti Audiitorkogu juhatuse liikmeks

17. juunil 2010 toimus Audiitorkogu üldkoosolek, kus muuhulgas toimus uue 9-liikmelise juhatuse valimine. Teiste hulgas kandideeris juhatusse Baker Tilly Baltics partner Sander Kallasmaa, kes pälvis üldkoosolekust osavõtnud vandeaudiitorite toetuse ja osutus juhatusse valituks.

Teisteks juhatuse liikmeteks said Toomas Vapper (kes on ühtlasi ka Audiitorkogu president), Veiko Hintsov (AS-ist Deloitte Audit Eesti), Andris Jegers (KPMG Baltics AS-ist), Mati Nõmmiste (Rimess OÜ-st), Sulev Luiga (BDO Eesti AS-ist), Urve Kipper (KMRA Audiitorbüroo OÜ-st), Anne Nuut (Antimar Audiitorid OÜ-st) ja Virge Haiba (Haiba Audit OÜ-st).

Audiitorkogu juhatus on Audiitorkogu alaliselt tegutsev organ, mis korraldab Audiitorkogu tegevust. Audiitorkogu juhatuse ülesandeks on muuhulgas osaleda kvaliteedikontrollis audiitorite tegevuse üle ja audiitorite täiendõppe korraldamine.

Juhatuse volitused kehtivad järgmised kolm aastat.

Palju õnne Sandrile ja teistele uue juhatuse liikmetele!